×

You Currently Have No Saved Items In Your Shopping Bag.

INTRODUKTION

Dessa köpvillkor gäller dina köp från, och din användning av, hemsidan www.knutgadd.com och skapar ett kontrakt mellan dig och Knut Gadd AB, organisationsnummer 556989-1053, Tullgränd 4, 111 30 STOCKHOLM. Genom att beställa från, och använda, denna hemsida har du accepterat dessa köpvillkor. Vänligen försäkra dig om att du har läst och förstått köpvillkoren när du använder vår hemsida.

BEKRÄFTELSE

När vi har mottagit din order skickar vi en bekräftelse till din email-adress. Av denna anledning är det viktigt att du anger rätt email-adress när du gör din beställning. Vi rekommenderar att du sparar mejlet för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundservice. Bekräftelsemejlet fungerar även som köpebevis.

BETALNING

Du kan välja att betala med kredit- eller betalkort eller med faktura. Alla betalningar hanteras av en tredjepart, och Knut Gadd AB lagrar inga kreditkortsnummer.

KORTBETALNING

Betala med ditt Visa eller MasterCard säkert över nätet. Dina kortuppgifter skickas direkt till din bank och kan inte läsas eller åtkommas av någon annan än din bank. Det tillkommer ingen avgift för kortbetalning. När du betalar med kredit- eller betalkort gäller köpvillkoren så snart betalningen är godkänd. I det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din order, kan Knut Gadd automatiskt avbryta din order.

BETALNING MOT FAKTURA

När du väljer att betala via faktura kan du välja att betala direkt eller inom 14 dagar. Det är viktigt att du är skriven på den adress du önskar leverans till när du betalar via faktura.

BESTÄLLNINGAR

Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas till polisen. Detsamma gäller eventuella beställningar där Knut Gadd misstänker brott. Knut Gadd förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera priser på erlagda beställningar. Ifall ett angivet pris för en vara är uppenbart felaktigt kan Knut Gadd avbryta köpet och istället betala tillbaka pengarna till kunden. Privatkunder har rätt att returnera sin beställning inom 14 dagar från det att den levererats. Detta gäller under förutsättning att produkten och förpackningen är i dess ursprungliga skick. Om kunder utnyttjar sin rätt att skicka tillbaka en beställning ska de kontakta [email protected] Kostnaderna för att skicka tillbaka produkten betalas av kunden. Om en försändelse skadas under transport, ska Knut Gadd kontaktas inom 30 dagar för information om kompensation.

PRODUKTINFORMATION

Knut Gadd har rätt att ändra priser, produktinformation och erbjudanden utan att förhandsmeddela detta. Produktbilderna och informationstexterna återspeglar produkten så mycket som möjligt. Vi förbehåller oss dock för eventuella fel som kan förekomma på sidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar klockans rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

LEVERANSER OCH AVBESTÄLLNINGAR

Knut Gadd levererar över hela världen. Leveranser görs i samarbete med svenska posten och dess partners i andra länder. Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka varor genom att kontakta Knut Gadd inom 14 dagar från det att du fått varorna. Detta är dock under förutsättning att varorna inte packats upp och är i samma skick som när du fick dem. Kostnaderna och risken för att transportera de returnerade varorna till Knut Gadd ligger på kunden. För det fall du som kund upplever att leveransen av en vara är så pass försenad att du inte längre vill genomföra köpet är det på ditt ansvar att göra en avbeställning. För det fall försändelsen redan har skickats måste du ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän du har fått en bekräftelse antingen via mail eller telefon av Knut Gadd. Om en produkt inte längre säljs har Knut Gadd rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. Knut Gadd kommer att underrätta kunden om en returvara eller om motsvarande produkter finns tillgängliga.

KLAGOMÅL

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 14 dagar. Eventuella klagomål ska göras till [email protected] Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så kommer vi att återkomma till dig inom kort med instruktioner hur du ska gå till väga för återlämning av varan. Felaktiga produkter som återlämnas till Knut Gadd ska behandlas varsamt och som om de vore felfria. När det gäller samtliga returer är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transporten. Knut Gadd har rätt att byta ut en vara mot en annan av samma modell. Om produkten inte finns har kunden rätt till full återbetalning.

ANSVAR

Knut Gadds ansvar för fel i samband med leverans är begränsad i enlighet med gällande leveransvillkor. Knut Gadd ansvarar varken direkt eller indirekt för leveransförseningar, förlorad nedtid, förlorad data, extra arbete eller andra former av ekonomisk skada.

FORCE MAJEURE

Knut Gadd ska undantas från skadeståndsansvar eller andra påföljder till följd av omständigheter bortom Knut Gadds kontroll. Som sådana omständigheter räknas statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Knut Gadd eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

IMMATERIALRÄTTIGHETER

Alla immaterialrättigheter, som varumärke och upphovsrätt, på vår hemsida och materialet som publiceras, ägs av Knut Gadd, dess medhjälpare eller av licensgivare. Användandet av denna sida eller dess material, kopiering eller lagring av materialet inkluderat, annat än för privat eller icke-kommersiell användning, är förbjuden utan skriftligt godkännande från Knut Gadd. Material på www.knutgadd.com kan inkludera material från till exempel sociala medier. Knut Gadd gör inget anspråk på ägande av sådant innehåll (bilder, foton och videos m.m.) och tar inget juridiskt ansvar för det. För det fall du till exempel misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på websidan, vänligen kontakta [email protected]

ÄGANDERÄTT

Alla produkter förblir Knut Gadds egendom tills full betalning är gjord.

BEDRÄGERI

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen och Knut Gadd förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks. Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna websida. I den mån lag tillåter det ska svenska domstolar ha exklusiv jurisdiktion vad gäller någon tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, bortsett ifrån den mån Knut Gadd självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare i dennes hemort.

UPPSÄGNING

Knut Gadd förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget tycke. Till exempel om Knut Gadd misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan något förhandsmeddelande.

ÄNDRINGAR

Knut Gadd kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss så kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Knut Gadd. Du ska därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.